српски

Moja advokatska kancelarija pruža pravno savetovanje optimalno prilagođeno vašim potrebama. Kod mene ste vi kao čovek u prvom planu, a ne stepen vašeg društvenog statusa ili veličina vaše imovine.

Zastupam privatne osobe te domaća i internacionalna  preduzeća.

Za vas sam skoro uvek dostupan kako bih brzo rešio vaše pravne probleme. Po potrebi rado dolazim kod vas da bih vas savetovao.

Advokat je obavezan čuvati advokatsku tajnu. Stoga sve šta mi poverite ostaje strogo poverljivo. Diskrecija je veoma važna.

Moj honorar ću sa vama da ugovorim unapred te će biti posve transparentan za vas.

Pre osnivanja vlastite kancelarije nekoliko godina sam radio u različitim uglednim advokatskim kancelarijama u Beču te u raznim oblastima prava. Advokatski ispit, koji se u internacionalnoj usporedbi provodi prema veoma strogim kriterijima i to u obliku triju pismenih i jednog komisijskog, usmenog ispita, položio sam sa odličnim uspehom.

Svoje klijente zastupam pred sudom i upravnim organima, pretežno u sledećim oblastima rada:

Krivično pravo

Zastupam vas u svim krivično-pravnim slučajevima.

Zakon o strancima

Zakon o strancima je zakon koji se primenjuje na osobe koje ne poseduju austrijsko državljanstvo. Pružam vam pomoć ako želite  kratkoročno i privremeno pravo na boravak u Austriji te ako trajno želite da se nastanite u njoj. Takođe vas zastupam ako vam je zabranjeno zadržavanje u Austriji odnosno ako vam je naređeno da napustite zemlju.

Porodično pravo

Zastupam vas između ostalog kod razvoda braka, u sporovima o izdržavanju u braku i u slučaju razvoda te kada deca od jednog roditelja traže izdržavanje. Kod nasilja u porodici zastupam žrtve ili počinitelje: Za žrtve je potrebno da se ishode naredbe o zabrani prilaska da bi bile zaštićene od nasilja ili nasilnika.  Ali ponekad se moraju zaštiti i one osobe kojima se predbacuje da su bili nasilni: Takva optužba se povremeno podiže kako bi se u bračnoj krizi ili tokom razvoda vršio pritisak na partnera.

Upravno krivično pravo

Upravno krivično pravo je deo krivičnog prava čija nadležnost pripada upravnim organima.  Upravni organ mora da ustanovi činjenično stanje i u danom slučaju da izrekne kaznu, npr. kod kršenja Zakona o zapošljavanju stranaca (Ausländerbeschäftigungsgesetz), tj. ako je poslodavac zaposlio stranca bez radne dozvole. Takođe vas zastupam kod prekršaja dužnosti poslodavaca da svoje zaposlenike prijavi kod zdravstvenog osiguranja (Gebietskrankenkasse) ili kod porezne uprave (Finanzamt) – „rad na crno“.

Upravno krivične odredbe se često krše i u cestovnom saobraćaju, npr. kod saobraćajnih nezgoda. Upravno krivične odredbe obuhvataju npr. i Zakon o vozačkoj dozvoli, propise za graditeljstvo, za zanatlijske poslove, za ugostiteljstvo ili odredbe o porezu itd.

Zakon o naknadi štete

Pružam vam pravnu pomoć u provedbi vaših zahteva usled nesreća, materijalnih šteta, telesnih povreda ili nepotpunog ispunjenja ugovora. Jedno od težišta je sprovesti zahteve koji rezultuju nedostatkom obaveštenja lekara ili pogreškom istog.  Takođe vas zastupam kada se vas tuži da drugoj osobi nadoknadite štetu.

Medijsko pravo

Zastupam vas ako se u medijima, npr. u novinama, na televiziji ili na internetu širi tvrdnja da ste počinili krivično delo ili postali žrtva istog i ako zbog toga postanete poznati široj javnosti ili vas prepoznaju ljudi koji o optužbama protiv vas inače ne bi saznali. To uključuje i objavljivanje vaših slika u javnosti zbog kojih se vređaju vaši opravdani interesi.

Preduzetničko pravo

Sastavljam društvene ugovore za vas, npr. za vrstu društva ograničene odgovornosti (d.o.o), savetujem vas pri kupnji preduzeća, informišem vas o svim obrtničko-pravnim propisima, dozvolama, preduslovima itd. Takođe sudskim putem zatražujem za vas zahteve, pružam vam pomoć kod zahteva ugovornih partnera na temelju garancija i naknada štete te sastavljam ugovore za vas.

Za više informacija kontaktirajte me ovde.

Sa nemačkog prevela Anita Tokić, BA