Odvjetnik Beč

Moj odvjetnički ured pruža pravno savjetovanje optimalno prilagođeno vašim potrebama. Kod mene ste vi kao čovjek u prvom planu, a ne stupanj vašeg društvenog statusa ili veličina vaše imovine.

Zastupam privatne osobe te domaća i internacionalna  poduzeća.

Za vas sam skoro uvijek dostupan kako bih brzo riješio vaše pravne probleme. Po potrebi rado dolazim k vama da bih vas savjetovao.

Odvjetnik je dužan čuvati odvjetničku tajnu. Stoga sve što mi povjerite ostaje strogo povjerljivo. Diskrecija je vrlo važna.

Moj honorar ću s vama ugovoriti unaprijed te će za vas biti posve transparentan.

Prije osnivanja vlastitog ureda nekoliko sam godina radio u različitim uglednim odvjetničkim uredima u Beču te u raznim područjima prava. Pravosudni ispit, koji se u internacionalnoj usporedbi provodi prema vrlo strogim kriterijima i to u obliku triju pismenih i jednog komisijskog, usmenog ispita, položio sam s odličnim uspjehom.

Svoje stranke zastupam pred sudom i upravnim organima, pretežno u sljedećim područjima prakse:

Kazneno pravo

Zastupam vas u svim kaznenopravnim slučajevima.

Zakon o strancima

Zakon o strancima je zakon koji se primjenjuje na osobe koje ne posjeduju austrijsko državljanstvo. Pružam vam pomoć ako želite  kratkoročno i privremeno pravo na boravak u Austriji te ako se trajno želite nastaniti u njoj. Također vas zastupam ako vam je zabranjeno zadržavanje u Austriji odnosno ako vam je naređeno da napustite zemlju.

Obiteljsko pravo

Zastupam vas između ostalog kod razvoda braka, u sporovima o uzdržavanju u braku i u slučaju razvoda braka te kada djeca od jednog roditelja traže uzdržavanje. Kod nasilja u obitelji zastupam žrtve ili počinitelje: Za žrtve je potrebno da se ishode naredbe o zabrani prilaska da bi bile zaštićene od nasilja ili nasilnika.  Ali ponekad se moraju zaštiti i one osobe kojima se predbacuje da su bili nasilni: Takva optužba se povremeno podiže kako bi se u bračnoj krizi ili tijekom razvoda vršio pritisak na partnera.

Upravno kazneno pravo

Upravno kazneno pravo je dio kaznenog prava čija nadležnost pripada upravnim organima.  Upravni organ mora utvrditi činjenično stanje i u danom slučaju izreći kaznu, npr. kod kršenja Zakona o zapošljavanju stranaca (Ausländerbeschäftigungsgesetz), tj. ako je poslodavac zaposlio stranca bez radne dozvole. Također vas zastupam kod prekršaja dužnosti poslodavaca da svoje zaposlenike prijavi kod zdravstvenog osiguranja (Gebietskrankenkasse) ili kod porezne uprave (Finanzamt) – „rad na crno“.

Upravno kaznene odredbe se često krše i u cestovnom prometu, npr. kod prometnih nezgoda. Upravno kaznene odredbe obuhvaćaju npr. i Zakon o vozačkoj dozvoli, propise za graditeljstvo, za zanatlijske poslove, za ugostiteljstvo ili odredbe o porezu itd.

Zakon o naknadi štete

Pružam vam pravnu pomoć u provedbi vaših zahtjeva uslijed nesreća, materijalnih šteta, tjelesnih ozljeda ili nepotpunog ispunjenja ugovora. Jedno od težišta je provesti zahtjeve koji rezultiraju nedostatkom obavještenja liječnika ili pogreškom istog.  Također vas zastupam kada se vas tuži da drugoj osobi nadoknadite štetu.

Medijsko pravo

Zastupam vas ako se u medijima, npr. u novinama, na televiziji ili na internetu širi tvrdnja da ste počinili kazneno djelo ili postali žrtva istog i ako stoga postanete poznati široj javnosti ili vas prepoznaju ljudi koji o optužbama protiv vas inače ne bi doznali. To uključuje i objavljivanje vaših slika u javnosti zbog kojih se vrijeđaju vaši opravdani interesi.

Poduzetničko pravo

Sastavljam društvene ugovore za vas, npr. za vrstu društva ograničene odgovornosti (d.o.o), savjetujem vas pri kupnji poduzeća, informiram vas o svim obrtničko-pravnim propisima, dozvolama, preduvjetima itd. Također sudskim putem zatražujem za vas zahtjeve, pružam vam pomoć kod zahtjeva ugovornih partnera na temelju jamstava i naknada štete te sastavljam ugovore za vas.

Za više informacija kontaktirajte me ovdje.

 

Sa njemačkog prevela Anita Tokić, BA